رنگ نیکل

نیکل چیست وفرق بین نیکل با نیکل زینتی درچیست؟

نیکل یک فلز سفید و محکم میباشد که در اصطلاح عامیانه به آبکاری استیل معروف میباشد که البته نیکل خالی این حالت را به وجود نمی آورد بلکه باید یک لایه نازک کروم هم روی آن باشد .

نیکل +کروم