رنگ نیکل کروم

نیکل کروم چیست ؟

نیکل فلز سفیدی است که سختی آن درحدفولاد است ومقاومت آن دربرابرخوردگی بالاست .اگر نیکل به طور آزاد درمحلول خورنده قرارگیرد کمی مات می شود ولی پوشش های نیکل برروی آهن باوجود کدرشدن ازآن در برابر خوردگی محافظت میکند درحالت تزئینی علاوه بر نیکل یک لایه دیگر نبام کروم روی نیکل قرار میگیرد که سطح کاربراق تر دیده می شود.

 

آبکاری نیکل کروم به چه صورت بوده و چه مزایایی دارد و کاربردآن چیست؟

برروی قطعات فلزی نظیر آهن . برنج. زاماک. میتوان فلز نیکل را به روش الکتروشیمیایی نشاند .حالا این نشاند میتواند فقط نیکل باشد ویا یک لایه نیکل ویک لایه کروم باشد مزیت اصلی نیکل مقاومت در برابر خوردگی و همچنین زیبایی است اگر بخواهیم این مقاومت ویا زیبایی بیشتر شود ازیک لایه اضافی به نام کروم استفاده میشود .