رنگ نیکل مشکی

نیکل مشکی چیست وپوشش آن روی قطعه چگونه است ودرچه موردی استفاده میشه؟

همانطور که از اسمش معلوم است یک پوشش سیاه رنگ میباشد که به خودی خودبراقیتی ندارد بلکه روی فلز اول یک لایه فلز نیکل منشانند که سطح زیرین براق شود و سپس ترکیب نیکل مشکی که کمپکسی از روی نیکل است را مینشانند و منظور از این کار تنوع رنگ برای زیبایی است ودر وسیله های نظامی و تزئینی کاربرد دارد