رنگ مسی

آبکاری مسی چیست ؟

بیشتر به عنوان یک لایه زیر کار مورد استفاده قرارمیگیرد ولی در معدود مواردی بعنوان یک لایه نهایی جهت زیبایی استفاده میشود که حتما باید لاک محافظ بخورد چون به سرعت در برابر محیط تغییر رنگ میدهد