رنگ قلع

آبکاری قلع چیست وروش احیا آن چگونه است؟

آبکاری قلع هم یک آبکاری مرسوم میباشد که بیشتر هدف از آن برای بالا بردن خواص فلز برای انتقال جریان برق میباشدچون فلز قلع هدایت گر خوبی برای جریان برق میباشد و بیشتر درصنایع الکتریکی مصرف دارد