رنگ نقره

آبکاری نقره چیست و تفاوت بین نیکل کروم و نقره در چیست ونحوه تشخیص آن چگونه میباشد؟

نقره فلز نسبتا گران تری نسبت به فلز های مرسوم در آبکلری است وهم کاربرد صنعتی (بیشتر در صنعت برق بخاطر هدایت گرخوب برق ) وهم کاربرد تزئینی دارد که در لوسترها و آینه شمعدان ها معمولااستفاده میشود و رنگ سفیدتری نسبت به نیکل کروم دارد