رنگ طلایی

آبکاری طلایی چیست وماندگاری آن چه مدت میباشد؟

مانند مورد ۶ یکی از پرده رنگ های برنج میباشد کلا ماندگاری رنگ برنج (انواع پرده رنگ ها ) ماندگار نیست وپس از قرارگرفتن درمحیط تغییر رنگ به سمت تیرگی میدهد بنابراین برای مقاوم شدن معمولا یک لایه لاک برای محافظ روی ان می دهند .

          زرد لیمویی  >>> طرح طلایی  >>> لایت (پرتقالی)