رنگ زرد

آبکاری زرد چیست وتفاوت آن بازردقلم ومسی چیست؟

یک ترکیب آلیاژی است .(آلیاژچیست؟ترکیب چند فلز باهم یک فلز جدید بوجود می آورد که خواص متفاوتی دارد).حالا آبکاری زرد یک آلیاژ از فلزات مس و روی استکه نام مآن برنج است و رنگ آن به زردی دیده میشود میتوان رنگ زرد را در پرده رنگهای مختلف (از زرد لیمویی گرفته تا طلایی)بدست آورد برای گرفتن زرد براق هم حتما لازم است زیر کار یک لایه نیکل نشانده شود و بعد برنج .زرد قلم و مس یک پروسه متفاوت میباشد .