رنگ زرد قلم

آبکاری زرد قلم چیست ؟

این آبکاری به آبکاری آنتیک هک معروف است که ابتدا روی قطعه مورد نظر یک لایه زرد میدهند سپس آنرا داخل یک ماده سیاه قوطه ور میکنند بعد از خشک شدن سطح کار را فرچه میزنند سطوح صاف که فرچه بیشتری میخورد زود تر میشود وسطوحی که کمتر فرچه میخورد رنگ تیره داردویک حالت چرک مدی رابه کار میدهد .